Hasta Kabul ve Kayıt Görevlisi Kimdir, Ne İş Yapar?

Formu Doldurun

Sizi Arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.

Özellikle son on yıldır gelişen sağlık sektörü ve artan nüfus, hastaneler gibi sağlık kuruluşlarında yeni istihdam alanlarının doğmasına yol açmıştır. Bununla birlikte, kurum içinde farklı mesleklerin görevlerinin bölünmesiyle ortaya farklı meslek grupları da çıkmıştır. Bunun yanı sıra, hizmet kalitesini artırmak adına da birtakım yeni pozisyonlar da yaratılmıştır. Bunun ana sebebi, hastalarla ilgili bütün işleyiş süreçlerinin daha organize, daha doğru ve daha üst düzey kalitede ilerlemesidir. Bütün bunların yanı sıra sağlık kuruluşunun içindeki hasta bilgi ve belgelerinin düzenlenmesi önem arz eder.

Özellikle teknolojinin kısıtlı olduğu senelerde, hasta bilgilerinin karıştığı ve bunun sonucu olarak yanlış tedavi gibi birtakım problemlerin ortaya çıktığını görürüz. Bu oranlar, teknolojinin ilerlemesi ve bütün bilgi ve belge işlemlerinin dijitalleşmesinden sonra azalmıştır. Fakat tam anlamıyla sıfırlanmayan bu gibi sorunlar, yeni bir meslek grubuna ihtiyacı doğurmuştur. İşte o meslek grubu hasta kabul ve kayıt görevlisidir. Hasta kabul ve kayıt görevlisi, hastane içinde hastalarla ilk temas eden kişidir. Hastanın problemlerine yönelik olarak, hastayı doğru yönlendirmek, tedavi süreçlerini başlatmak adına hastayı yönlendirmek ve bu süreçteki bilgi ve belgelerin toplanmasını sağlamak gibi görevleri bulunan bir pozisyondur. Bu meslek için eğitimler gereklidir. Ayrıca eğitimlerin haricinde, kişisel gelişim adına birtakım niteliklerin de mesleği icra edecek kişide bulunması gerekir. Yazımızda, hasta kabul ve kayıt görevlisi kimdir, hasta kabul ve kayıt görevlisinin görevleri nelerdir gibi konulara değineceğiz. İşte detaylar…

Hasta Kabul ve Kayıt Görevlisi Kimdir?

Tıbbi sekreterler ile sıkça karıştırılan bu meslek grubu, hastalarla ilk temasta görev alır. Hastalar, hastaneye ilk başvurduklarında, gerekli bilgileri temin ederek hastaların girişlerini, sistem üzerinden yaparlar. Tıbbi sekreterlerin, hasta kabul ve kayıt görevlilerine göre daha farklı görev tanımları vardır. Bu meslek grubu, hastane için önem teşkil eder. Çünkü hastalar, hastaneye tedavi için başvurduğunda, rahatsızlıklarının türlerine göre gerekli bölümlere yönlendirmelerini yaparlar. Bu noktada, eğitim almış ve kendini geliştirmiş bir hasta kabul ve kayıt görevlisi, hastayı daha iyi yönlendirecektir.

Hasta Kabul ve Kayıt Görevlisi Kimdir, Ne İş Yapar

Hastanın tedavi sürecini başlangıcından bitişine kadar, bütün süreçlerin yönetilmesi hususunda ve bu süreçler içinde elde edilen bilgi ve belgeleri kayıt altına alınmasında görev alırlar. Bunlar haricinde, yine tedavi için gerekli bilgi ve belgeleri de temin ederler. Bu anlamda, tedavi süreçlerinin organize ve disiplinli ilerlemesi için önemli görevleri bulunur. 

Hasta Kabul Kursu hakkında detaylı bilgi edinmek için hemen bize ulaşabilirsiniz.

Aldıkları eğitimler sonucunda hasta kabul ve kayıt görevlileri; kamu ve özel hastanelerde, polikliniklerde, tıbbi merkezlerde, eczanelerde, tıbbi laboratuvarlarda, medikal firmalarda, tüp bebek merkezlerinde, kalp merkezlerinde, diyaliz merkezlerinde, fizik tedavi merkezlerinde, geriatri merkezlerinde, aile hekimlerinin yanında, evde bakım merkezlerinde, özel muayenehanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Bu sağlık kuruluşlarında, yaptıkları iş ve çalıştıkları süre baz alınarak bir maaş alırlar. Fakat her meslekte olduğu gibi, meslek tecrübesi kazandıkça maaşlarda da bir artış yaşanacaktır. Bunun haricinde, sabit bir maaş aralığı bulunmaz.

Hasta kabul ve kayıt görevlileri, üniversitede herhangi bir bölümden mezun olmadan mesleğe atılabilirler. Fakat bu konuda, sertifikalı eğitim programları açan firmalardan eğitim almak zorundadırlar. Tıbbi Sekreter Kursu olarak sizlere, hasta kabul ve kayıt görevlisi sertifikalı eğitim programı veriyoruz. Meslek derslerinin haricinde, mesleğin gerektirdiği kişisel nitelikleri de destekleyecek dersleri de eğitim içinde barındırıyoruz. Uygun fiyat ve kaliteli eğitimi bir arada buluşturan Tıbbi Sekreter Kursu olarak, uzun yıllardır eğitimlerimize devam ediyoruz.

Hasta kabul ve kayıt görevlisinde aranacak bazı özellikler vardır. Bunlar: güler yüzlü bir yaklaşıma sahip olmak, sorumluluk bilincine ve iş disiplinine sahip olmak, etkili iletişimde bulunabilmek, diksiyon ve hitabet konusunda uzmanlaşmış olmak, yeniliğe ve öğrenmeye açık olmak, düzenli, titiz ve dikkatli olmak, çalıştığı mekanlarda hijyen standartlarına dikkat etmek, kapalı ortamda çalışmaya yatkın veya istekli olmak, bilgisayar bilgisine ve Microsoft Office gibi bilgisayar programlarına hakim olmak dış görünüşüne dikkat etmek ve kişisel temizliğe önem vermek gibi niteliklerdir.

Tıbbi Sekreterlikte Başarılı Olmanın İpuçları içeriğini incelemek ister misiniz?

Hasta Kabul ve Kayıt Görevlisi Görevleri Nelerdir?

Hasta kabul ve kayıt görevlisi, çalıştığı kuruma bağlı olarak görev tanımı değişen bir meslek grubudur. Yine yaptığı işler değişebileceği gibi çalışma saatlerinde de birtakım değişiklikler olabilir. Bunlar tamamen çalışılan sağlık kurum ve kuruluşlarla alakalı değişkenlerdir. 

Hasta Girişleri

Hastaların hastaneye girişlerinde gerekli işlemleri tamamlar. Bu hususlarda ve tedavi süreçlerinde hastaya yardımcı olarak onu yönlendirir. Bu sayede tedavi süreci daha titiz, disiplinli ve organize yürümüş olur. 

Telefonla Bilgi Vermek

İlgili sağlık kurum ve kuruluşunu arayan hastalara veya müşterilere, talep ettikleri konu hususunda gerekli bilgilendirmeleri yaparlar. Bilgilendirme haricinde, telefonla halledilebilecek bir süreç varsa, bu süreci tamamlarlar.

Sıra Vermek

Özellikle son yıllarda, bu görevi sıra makinaları yapsa da bazı sağlık kurum ve kuruluşlarında hala bu konuda görevli hasta kabul ve kayıt görevlileri çalışmaktadırlar. Hastanın talep ettiği ya da rahatsızlığına yönelik ilgili poliklinik için hastalara sıra verirler.

Ücret Tahsil ve Faturalandırma

Hastaların özellikle özel hastanelerde, giriş ve çıkış esnasında, tedavi süreçlerindeki ilgili masraflarına dair bir ücret tahsili gerçekleştirirler. Bu tahsil sonucunda, ilgili faturaları düzenleyerek hastaya sunarlar. 

Bilgi ve Belge Dolumu

Hastalarla ilgili doldurulması ya da çıkarılması gereken bilgi ve belgelerin, işlemlerle ilgili kısımlarını doldururlar. Bu konuda hastalara da yardımcı olarak gerekli yönlendirmeyi yaparlar. Ayrıca hastaların gerekli evraklarını, ilgili hekimlere iletmekle de görevlilerdir. Aynı şekilde, hasta ya da ilgili bölümden, hastaya gelecek belgelerin de hastaya ulaştırılması konusunda hizmet verirler.

Hasta Kabul Sekreteri Olmak için Neler Gerekli? başlıklı blog içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Yatış İşlemleri

İlgili hekimin gerekli gördüğü hastaların yatış işlemlerini tamamlamakla görevlilerdir. Yatış işlemleri için, hastayı yönlendirerek gerekli belgeleri toparlarlar ve kayıtlarını tutarlar.

Servis Hasta İstatistikleri

Polikliniğe gelen giden bütün hastalarla ilgili istatistiki bilgileri depolarlar. Gerekli görüldüğü taktirde, ilgili departmana bu bilgileri yönlendirirler. Ayrıca yine yatış verilen hastalarla ilgili, servislerde istatistiki bilgileri depolarlar. Ayrıca servislere ziyarette bulunacak hasta yakınlarının kayıtlarını tutarak, ilgili odalara yönlendirirler.

Kurallar Hakkında Bilgilendirme

Hastaları ve hasta yakınlarını gerekli görüldüğü taktirde, sağlık kurum ve kuruluşu içerisindeki kurallar hakkında bilgilendirmek. Ayrıca bu servisler için de geçerli bir görevdir. Kurallar haricinde yine tedavi süreçlerinde, gerekli görüldüğü taktirde, süreç hakkında teknik olmasa da bilgilendirme yapmak da görevleri arasındadır.

Ölüm ve Doğum Belgesi

Çalıştığı klinik ve polikliniklere göre, ölüm ve doğum belgelerini düzenlemek ve bu bilgi ve belgeleri ilgili kurumlara yönlendirmek görevleri arasındadır. Bu konuda hasta kabul ve kayıt görevlileri, yoğun bakım ve doğum servislerinde daha çok görev alırlar.

Hasta Çıkışı

Hastaların tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından, gerekli işlemleri tamamlayarak hasta çıkışını verir. Bu süreç içinde, tahsil edilecek herhangi bir ücret varsa bunun faturasını da hasta dosyasına ekler. Daha doğrusu, tedavi süreci içerisindeki bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına alarak, hastanın kurum ve kuruluştan çıkışını sağlar. 

Sizler de hasta kabul ve kayıt görevlisi sertifikalı eğitim programlarımıza göz atmak ve katılmak isterseniz, internet sitemizin ilgili bölümlerini ziyaret edebilirsiniz.

Blog

Sizi Arayalım mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.