Sağlık Alanında Hangi İş Size Daha Uygun?

Formu Doldurun

Sizi Arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.

Sağlık sektöründe çalışmak istiyorsanız ancak hangi mesleği tercih edeceğiniz konusunda tereddütleriniz varsa sizler için hazırlamış olduğumuz bu yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Tıbbi Sekreterlik Hasta Kabul

Tıbbi sekreterlik, aynı zamanda hasta kabul olarak da adlandırılan bir meslek dalıdır ve özellikle son dönemlerde artan personel ihtiyacı nedeni ile insanlar tarafından yüksek bir ilgi görmektedir. Hasta kabul personellerinin pek çok farklı ve önemli görevleri bulunmaktadır. Hastaların başvurusundan itibaren hastaya ait tüm evrakların uygun hale getirilmesi, giriş işlemlerinin tamamlanması, çıkış esnasında gerekli evrakların hastaya ve hastaneye sunulması, çıkış işlemlerinin sağlanması bu görevler arasındadır. Bu nedenden ötürü tıbbi sekreterlik alanında eğitim alarak iş sahibi olmak isteyen kişilerin aldığı eğitim ve bu süreci nasıl geçirdikleri oldukça önem taşımaktadır. Tam da bu sebepten dolayı tıbbi sekreterlik alanında eğitim alarak meslek sahibi olmak ve iş hayatına dâhil olmak isteyen kişilerin seçecekleri kurum hakkında dikkatli olması gerekmektedir. Bu durumun temel sebebi alınan eğitimin kişi alanında yetkin ve donanımlı kılmak için gerekli her türlü bilgiyi bünyesinde barındırıyor olmasının gerekmesidir. Bu noktada bünyemiz dâhilinde kursiyerlerimizin alacakları eğitim kapsamında, öncelikle sosyal hayatta ve iş hayatında iletişim konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. 

Kurumumuz tarafından yürütülmekte olan eğitim faaliyetlerine, randevu ve konuk kabulü ayrıca problem çözme konusunda da yetkinlik kazanmanız için çeşitli video ve sunumlar, tıbbi terminoloji (tedavi hizmetleri) ve tıbbi arşivleme konusunda da bilgilendirmeler dâhil edilmiştir. Tüm bunlar göz önüne alındığında görülecektir ki hasta kabul personellerinin oldukça geniş ve bir o kadar da önem arz eden bir görev tanımları vardır.  Dolayısı ile de alanlarında artan iş imkânı sayesinde iş sahibi olmaları aynı zamanda da beklentilerini karşılayan bir alanda çalışmaları diğer meslekler ile kıyaslandığında daha kolaydır. Hasta kabul personellerinin çalışabilmek ve iş sahibi olabilmek için üniversite veya kurs aracılığı ile e-devlet onaylı bir sertifikaya sahip olması gerekmektedir. Bu noktada kurumumuz bünyesinde alacağınız eğitim ve sertifika, alanınızda çalışmanız için gerekli yetkinliği içermekte olup ihtiyaç duyulan her türlü yeterliliğe sahiptir. Bu sertifikaya sahip kişiler üniversite hastaneleri, sağlık ocakları ya da devlet hastaneleri gibi birçok yerde çalışabilme fırsatı elde etmektedirler.

Diş Hekimi Asistanlığı

Diş hekimi asistanının temel görev tanımı içerisinde hasta kayıtları, dental ve medikal bilgilerinin kaydedilmesi bulunmakla birlikte muayenehanede kullanılan cihaz ve aletlerin temizliği, bakımı ve korunması da yine diş hekimi asistanının sorumluluğundadır. Bu meslek grubu içerisinde dâhil olarak çalışan kişiler, her daim diş hekiminin yanında olarak ona yardımda bulunmakla ve diş hekiminin her türlü işini kolaylaştırmakla aynı zamanda da kendisinden beklentilerini yerine getirmekle yükümlüdür. Tedavi için başvuran hastaların kaydının oluşturması ya da bu gibi belgelendirme ya da kayıt yapma görevlerini de gerekli durumlarda yerine getirme durumda kalabilmektedirler. Hastaların tedavileri esnasında kullanılacak ya da gerekli olabilecek malzemelerin tedariğini sağlamaları aynı zamanda da kullanılacak bu ekipmanların takibini ve sterilizasyonunu yapmaları gerekmektedir. Öte yandan yine tedavi ortamının sterilizasyonunu da diş hekimi asistanlarının yapması ya da kontrol etmesi büyük önem taşımaktadır. Tedavilerin gerçekleştirilmesi esnasında gerekli malzemelerin diş hekimine ulaştırılmasını sağlayarak hekime yardımcı olmaları da sahip oldukları diğer bir sorumluluktur. Yapılan tedaviler sonucunda açığa çıkan tıbbi atıkları sorumlu görevlilere iletmek de yine bu personelin görevidir. Yapılan işlemin ardından bir sonraki hasta için tedavi yapılan alanın ve malzemelerin düzenlenmesi görevi diş hekimi asistanına aittir. 

Sağlık Alanında Hangi İş Size Daha Uygun

Tüm bunlar göz önüne alındığında görüleceği üzere, bu personellerin görev tanımları içerisinde son derece önem arz eden ve titiz bir biçimde yerine getirilmesi gereken birtakım sorumluluklar bulunmaktadır. Bu noktada kurumumuz bünyesinde kursiyerlerimizin alacakları eğitim kapsamında, diş hekimliği muayenehanelerinin fonksiyonu, diş hekimliğinde kullanılan aletlerin korunması, diş hekimi asistanının önemi ve görevleri gibi pek çok farklı ve mesleki açıdan son derece önem taşıyan noktalar konusunda içerikler bulunmaktadır. Kurumumuz tarafından yürütülmekte olan eğitim faaliyetlerimize bu personellerin hastalarla olan iletişimlerinin daha güçlü ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla çeşitli bilgilendirmeler de dâhil edilmiştir. Temelde bu ve bu gibi siz değerli kursiyerlerimizin meslek yaşantılarında ihtiyaç duyacakları pek çok farklı bilgiyi de yine eğitim içeriğimiz bünyesinde barındırmaktadır. Kursu başarılı bir şekilde bitiren kursiyerlerimiz tarafından alınan sertifika ile diş hekimi asistanı, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde ya da özel hastane, klinikler ya da muayenehaneler gibi farklı kurumlarda çalışabilme imkânına sahip olmaktadır.

Eczane Teknikerliği

Eczane teknikeri mesleki unvanına sahip olan kişiler, eczanenin her türlü işleyişi konusunda bilgi sahibi olan ve eczacı gözetiminde çalışan personellerdir.  Özellikle son dönemlerde sağlık sektörünün gelişmesinden dolayı eczacılık alanında da pek çok personele ihtiyaç duyulmuş ve iş imkânı bu mesleği yapan kişiler açısından yüksek bir artış göstermiştir.  Bu ihtiyacın bir sonucu olarak da eczanenin işleyişinin daha kolay bir biçimde sağlanması amacı ile ortaya çıkan ve birçok insan tarafından da meslek olarak tercih edilen eczane teknikerliğinin önemi de her geçen gün artmaktadır.

Eczane teknikeri, eczane işleyişi ile ilgili her türlü bilgiye sahip olan ve bu işleyişten sorumlu olarak çalışan personeldir. Bu personellerin çalışma koşullarına hâkim olma, eczanede bulunan çeşitli araç gereçleri kullanabilme, gelen hastaların reçetelerinde yer alan ilaçları hazırlama, ilaç giriş çıkışını sağlayarak fatura kesme gibi belirli görevleri bulunmaktadır. Bu kişiler eczacılık yapabilirler fakat eczane açma üzerine herhangi bir yetkileri bulunmamaktadır. Bu personellerin eczanenin çalışma koşullarına hâkim olma, eczanede bulunan çeşitli araç gereçleri kullanabilme, eczanede bulunan reçetesiz ve reçeteli ilaçları, kozmetik birtakım ürünleri, tıbbi malzemeleri ve sağlıkla ilgili diğer ekipmanların depolanmak ve kayıt altında tutulmak gibi belirli görevleri bulunmaktadır. Bu noktada eczane teknikeri olarak çalışmayı düşünen kişilerin tüm bu görev ve sorumlulukları göz önüne almasında fayda vardır. Kursu başarılı bir şekilde bitiren kursiyerlerimiz tarafından alınan sertifika ile özel ve resmi hastanelerin eczanelerine, üniversite hastanelerinin eczanelerinde, ecza depolarına, ilaç dağıtım şirketlerinde, serbest eczanelerde çalışmak gibi çeşitli iş imkânlarına ulaşmak mümkündür.

Hangi Alanı Tercih Etmek Sizin İçin Doğru Tercih?

Mesleki alan tercihi yapma noktasında pek çok insanın karşı karşıya kaldığı bazı sorunlar olduğu ve öte yandan da bazı durumlarda kararsızlıklar yaşandığı bilinen bir gerçektir. Bu noktada kişinin mesleğinden ve mesleki yaşantısından beklentilerini göz önüne alması gerekmektedir. Aynı zamanda da bir diğer önemli nokta ise kişinin ilgi alanlarıdır. 

Mesleğin kişiye yüklemiş olacağı görev ve sorumluluklar bazı alanlarda oldukça fazla olabilir. Dolayısı ile bu durumların iyice araştırılması ve ardından bir tercih yapılması daha doğru olacaktır. Bu noktada insani ilişkileri kuvvetli, karşılama yapma aşamasında başarılı ve kayıt yapma görevine de ilgili olan kişiler için tıbbi sekreterlik hasta kabul mesleki alanı doğru bir tercih olabilir. Daha stressiz bir iş olması sebebi ile de bu alana yönelebilir ve yorgunluk yaşama noktasında bir avantaj elde edebilirsiniz.

Tıbbi sekreterliğin aksine diş hekimi asistanlığı biraz daha yorucu bir meslektir. Bu durumun temel nedeni ise bu personellerin sahip oldukları görev ve sorumlulukların niteliğidir. Diş hekimi asistanları diş hekiminin her türlü ihtiyacına yardım etmekle görevli olduklarından ötürü daha fazla yorulabilmektedirler.

Eczane yardımcılığı mesleği ilaç sektörü hakkında bilgi almaktan keyif alan ve bu süreci severek gerçekleştirebilecek kişilerin tercih edebilecekleri bir alandır. Ancak bu alana yönelmek isteyen kişilerin eczaneyi açıp kapama gibi görevler ile karşı karşıya kalabileceklerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Öte yandan eczane yardımcıları eczacılara yardımcı olmakla görevli olduklarından ötürü belirli durumlarda farklı sorumluluklara da sahip olabileceklerini göz önünde bulundurarak karar vermelidirler. 

Blog

Sizi Arayalım mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.